SPECIALISTEN IN COACHING, TRAINING EN BELEVING
VOOR BEDRIJVEN, OVERHEDEN EN ORGANISATIES.
INFORMATIE
Bel Totaalcoaching075-7112820     mail sturenfacebook TotaalcoachingLinkedIn TotaalcoachingTwitter TotaalcoachingInstagram Totaalcoaching

Minder ziekteverzuim, meer betrokkenheid!

Er is sprake van toenemend ziekteverzuim, teruglopende productiviteit, afnemende betrokkenheid. De invloed van interne en externe stressoren bepaalt meer en meer de werksfeer. Omdat een eenduidige oorzaak ontbreekt krijgt u slecht grip op de situatie. Er zijn wel ideeën over, maar die komen niet op tafel door een toenemende angstcultuur en bijbehorende verborgen agenda’s. De hele situatie komt de samenwerking tussen collega’s onderling en afdelingen niet bepaald ten goede.

Deze negatieve ontwikkelingen hebben uiteraard gevolgen voor de doelmatigheid van de werkzaamheden en de omzet en bijbehorende financiële resultaten.

In de praktijk is de oorzaak vaak een samenspel van verschillende factoren. Niet alleen werk gerelateerd, maar ook persoonsgebonden. Onderschat de invloed van privéomstandigheden niet op de werkvloer.

U wilt graag dagelijks bezig zijn met het bouwen aan een team van medewerkers waarbij bevlogenheid, loyaliteit, samenwerking en efficiëntie belangrijke pijlers zijn. Waardoor de afdeling of het bedrijf weer optimaal gaat bijdragen aan de resultaten.

Inspirerende voorstellen

Om dit te bereiken bieden wij u duurzame oplossingen voor de ziekmakende stressoren (in- en extern) voortkomend uit bijvoorbeeld, (werk)relaties, capaciteitsproblemen, privé-invloeden en managementkwaliteiten. Die presenteren wij u in multidisciplinair plan van aanpak met inspirerende voorstellen op drie niveaus. Individueel, team/afdeling en bedrijfsbreed.

Voor een uitgebreide omschrijving van de mogelijkheden verwijzen wij naar de pagina over onze aanpak.

Bedrijven samenwerking

 

Folder Totaalcoaching downloaden (pdf)

MEER WETEN
Etisch dilemma

Artikel De nieuwe realiteit van de artsen

Op het hoogtepunt van de Covid-19 crisis heeft een cardioloog een patiënt met borstkanker. Een jonge moeder die dringend een borst besparende operatie moet ondergaan. Het risico op uitzaaiingen wordt steeds groter naarmate de tijd verstrijkt. Toch wordt de operatie uitgesteld in verband met overbezetting en overbelasting van de IC als gevolg van de vele Corona patiënten. Als de cardioloog een kijkje neemt op de IC blijken er opvallend veel mensen met een metabool syndroom. Daarnaast ook vaak nog adipeus en op hoge leeftijd .....lees verder.

Grip op Burn Out

Training Teamdynamiek

Ter verbetering van de samenwerking en communicatie binnen het team.
Teamdynamica speelt een steeds crucialere rol in de prestaties. Het is uitermate belangrijk, dat mensen ontspannen en inspirerend kunnen werken met elkaar. Uit ervaring blijkt dat een goede teamdynamiek de productiviteit wel met zo’n 30% kan vergroten. Deze intensieve training dient ter verbetering van de samenwerking binnen het team, alsmede de samenwerking en communicatie met andere teams.
. ...lees meer over deze training.

Multidiciplinaire teamoptimalisatie

Training en reisInspiratiereis voor het managementteam

Regelmatig met het gehele Management team een aantal dagen afstand nemen van de dagelijkse realiteit  is niet alleen goed voor de organisatie maar ook voor de betrokkenheid en de onderlinge verstandhouding. Je kunt dan natuurlijk een hotel boeken op de hei en samen een aantal onderwerpen bedenken en bespreken. Meer inspiratie is te halen via volledig verzorgde intensieve reis naar de zon. De invloed van de energie, het licht en de gastvrijheid van de mensen van het prachtige Tenerife zorgen voor een perfecte atmosfeer om daadwerkelijk stappen te maken met het team.

Lees meer over zakelijk reizen

Grip op Burn Out

Grip op Stress en Burn out in de organisatie.

Masterclass Grip op Burn Out

Hoe krijg je als leidinggevende grip op werknemers met een (dreigende) Burn Out?
Binnen de huidige arbeidsmarkt raakt 1op de 7 werknemers ernstig overspannen of Burn Out.Na het volgen van de masterclass heb je veel meer inzicht in de wijze waarop je regie kunt voeren op het moment, dat zich een werknemer meldt met Burn Out achtige verschijnselen. Datum vrijdag 25 oktober.


...lees meer over deze masterclass.

Burn out factoren

artikelBurn out is geen psychische ziekte

Het is een werkgerelateerde aandoening.
Recentelijk is dat nogmaals geconcludeerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Burn out is een werkfenomeen veroorzaakt door chronische stress op de werkvloer. Een Burn out leidt tot gevoelens van vermoeidheid, een negatieve houding ten opzichte van een baan en afname van productiviteit.......lees verder

Succes!... of toch niet..

artikelHoge werkdruk kost klanten.

Hoe succes zomaar kan leiden tot minder klanten en winst.
Als redelijk succesvol ondernemer heb je geprofiteerd van de economische groei van de laatste jaren. De opdrachten kwamen vrij eenvoudig binnen en het bedrijf is daardoor flink gegroeid. Die snelle groei en het harde werken lijken echter zijn tol te gaan eisen. De werkdruk in het bedrijf is al twee jaar lang behoorlijk hoog. De gevolgen hiervan worden steeds meer merkbaar......lees verder

burn out en bedrijf

artikelEen Burn out komt nooit alleen.

Als er iemand in een bedrijf de diagnose Burn out krijgt ontstaat er een groot probleem. Het zijn vaak de harde werkers, die het overkomt. De mensen die in staat zijn bepaalde pieken op te vangen en/of korte termijn acties oppakken. En ook nog eens in een drukke periode. De gevolgen zijn zeer ingrijpend. Niet alleen voor degene, die het overkomt, maar ook voor het bedrijf.....lees verder

artikel

artikel Echte aandacht voor medewerkers zorgt voor rendement

Totaalcoaching wordt veel gevraagd om ‘uitgewrongen’ werknemers of niet-fitte ondernemingen te helpen. Sterker: ze zijn niet alleen specialist in het herkennen en herstellen van burn-outs, het liefst willen ze deze pijnlijke situaties voorkomen. Maar ook andere problemen tackelen ze. Met een team van in totaal negen specialisten ....lees verder

artikel

artikel Is bevlogenheid stress gerelateerd?

De factor stress is in onze maatschappij van grote invloed op het functioneren. Niet alleen het functioneren van de persoon, maar zeker ook van het team. Dit is niet los te zien van elkaar. Er zijn verschillende vormen van stress. Zo kan stress heel positief zijn en zelfs noodzakelijk om goed te presteren....lees verder

artikel

artikelHoe leer je als starter beslissingen te nemen?

Als je een bedrijf hebt of wilt starten moet je tal van beslissingen nemen. Belangrijke beslissingen, verstrekkende besluiten en hoe weet je of je de beste keuze maakt. Het kan je veel tijd kosten, veel energie van je vragen, je lange tijd bezighouden ook als je beter kunt rusten of slapen.Hoe maak je nu een belangrijke keuze?....lees verder

artikel

artikel Stressfactoren als sluipmoordenaar.

Ziekmakende factoren binnen een team. Een bedrijf constateert een flinke toename van het ziekteverzuim. Verschillende specialisten zitten met een Burn out thuis. De spanning bij de overige collega's neemt toe, met alle negatieve gevolgen vandien. Het managementteam vraagt zich af, wat nu feitelijk de stressfactoren zijn,....lees verder

artikel

case 'Help, mijn afdeling functioneert niet meer'

De sfeer op de afdeling is al een paar jaar aan het verslechteren. Dit uit zich in veel geklaag over werkdruk, negatieve reacties tijdens werkoverleg etcetera. Zowel College als directie denken, dat de oorzaak ligt in de jarenlange bezuinigingen. Zij verwachtten dan ook, dat de sfeer snel zou verbeteren.....lees verder

artikel

artikelIssues staan niet op zichzelf

Op basis van de Arbowet(artikel 3, lid 2) dient ieder bedrijf beleid te voeren dat erop gericht is psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Dus de risicofactoren in beeld brengen en oplossen als het gaat om onderwerpen als overspannenheid en Burn out. Lees hoe wij u kunnen ondersteunen in deze moeilijke materie.....lees verder

artikel

artikelSpecialisten in vertrouwen maken PSA bespreekbaar

Wat is uw beleid als het gaat om psychosociale arbeidsbelasting?
Op basis van Arbowet zijn bedrijven verplicht een beleid te voeren, dat erop gericht is medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten de risico’s in kaart brengen en met reden, want in 2018 speelde bij maar liefst 57 procent van de gemelde beroepsziekten psychosociale arbeidsbelasting een rol. Voornamelijk overspannenheid en Burn out. Maar ook zaken als ongewenste omgangsvormen zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld....lees verder

artikel Alle neuzen in dezelfde richting

artikel Alle neuzen, met overtuiging, in dezelfde richting!

Een oud, vertrouwd verlangen van iedere ondernemer.  Want als dat lukt, dan is succes verzekerd.  Toch is er een kleine variant in de titel en dat is ‘met overtuiging’.
In het verleden was alles competentie georiënteerd, ook de ‘neuzen’.  Inmiddels zijn wij toch zo veel wijzer geworden dat er méér nodig is dan alleen competenties. ....lees verder

artikel waardering

artikel Waardering en complimentjes


Wat willen teamleiders nou werkelijk en waar wringt de schoen vaak? Het antwoord wat ik kreeg van ervaringsdeskundigen was; een compliment.... ook als teamleider wil je wel eens horen dat je goed bezig bent, van je team, maar ook van het afdelingshoofd! Hoe kun je jouw team motiveren , inspireren en waarderen, zodat er verbinding en een positieve werksfeer ontstaat.....lees verder

werknemer in nood

artikel Als privé jouw zakelijk probleem wordt!

Stel je voor:
Net als wel vaker zit je achter je bureau na te denken over je bedrijf. Je komt tot de conclusie dat er hier en daar wel verbeterpunten zijn. Het is immers nooit perfect. Je secretaresse onderbreekt je mijmeringen.....lees verder

weer aan het werk na een behandeling van een persoonlijkheidsstoornis

artikel Ook zo klaar met banaanhoppen…

Of allerlei andere spellen die (bijna) niemand echt leuk vindt.
Het is weer tijd voor de jaarlijkse teambuilding. Wordt het weer banaanhoppen, wat cultuur snuiven en vooral veel eten en drinken. .....lees verder

artikel Grip op Burn out

artikel Grip op Burn out

Hoe krijg je als leidinggevende grip op werknemers met een (dreigende) Burn Out?
Binnen de huidige arbeidsmarkt raakt 1op de 7 werknemers ernstig overspannen of Burn Out.Na het volgen van de masterclass heb je veel meer inzicht in de wijze waarop je regie kunt voeren op het moment, dat zich een werknemer meldt met Burn Out achtige verschijnselen. ....lees verder

MEER WETEN

 

terug naar boven

 

 zakelijk personage

Totaalcoaching / +31(0)757112820 / +31(0)620712438

Hoofdkantoor:
Zaanstad: Industrieweg 13 A / 1521 NC Wormerveer

Vestigingen:
Aalsmeer: Aalsmeerderweg 230 / 1432 CW Aalsmeer
Heerhugowaard: Alida Buitendijk erf 35 / 1705 NH Heerhugowaard
Groningen: Hamweg 38 / 9617 AS Harkstede
Sittard: Mgr. Buckxstraat 8 / 6134 AP Sittard

KvK: 34211681
BIC: INGBNL2A
IBAN:NL78INGB0008016927
BTW: NL8134.29.286.B01