SPECIALISTEN IN COACHING, TRAINING EN BELEVING
VOOR BEDRIJVEN, OVERHEDEN EN ORGANISATIES.
INFORMATIE
Bel Totaalcoaching075-7112820     mail sturenfacebook TotaalcoachingLinkedIn TotaalcoachingTwitter TotaalcoachingInstagram Totaalcoaching

Specialisten in vertrouwen

Op basis van artikel 3 lid 2 van de Arbowet is een werkgever verplicht een beleid te voeren, dat erop gericht is psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Hij moet de risico’s in kaart brengen en met reden, want in 2018 speelde bij maar liefst 57 procent van de gemelde beroepsziekten psychosociale arbeidsbelasting een rol. Voornamelijk overspannenheid en Burn out. Maar ook zaken als ongewenste omgangsvormen zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.

Preventief beleid

U wilt dit in uw bedrijf natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen, omdat dit veelal leidt tot toenemend ziekteverzuim en afnemende productiviteit.  Niet alleen zijn de financiële gevolgen aanzienlijk, maar ook verlies van klanten en verloop onder personeel komt steeds meer voor.
Het meest effectief blijkt een preventieve benadering. Zo kunt u de nodige maatregelen nemen ter voorkoming van werkstress. Daarmee voorkomt u echter lang niet alle geschetste problematieken.

Specialisten in vertrouwen maken PSA bespreekbaar

Vertrouwenspersoon

In de ideale situatie bespreken medewerkers alle problemen tijdig met u. In de praktijk is dat bijna nooit het geval. Uit recent onderzoek blijken hiervoor verschillende redenen. Zo zijn mensen bang voor de negatieve gevolgen, zoals baanverlies of imagoschade. Ook kan het zijn dat men gewoon bang is dat de zaak gaat escaleren. Denk aan pestgedrag, dat zeer ingrijpende gevolgen kan hebben voor de persoon, maar ook voor het bedrijf. Veel bedrijven stellen daarom een interne vertrouwenspersoon aan. Uit onderzoek blijkt, dat deze heel goed kan werken maar sterk afhankelijk is van een aantal factoren. Zoals de positie in het bedrijf. Wordt de taak erbij gedaan of is men full time daarvoor aangesteld. Dat verklaart ook het feit, dat de vertrouwens- persoon lang niet altijd wordt benaderd. Ook is het taakveld vaak beperkt tot alleen de ongewenste omgangsvormen.

Informatie over specialisten in vertrouwen Bel 075-7112820 of mail

Advies van specialisten

Onze specialisten bieden wij u een unieke mogelijkheid om uw medewerkers op vertrouwelijke basis gebruik te laten maken van hun expertise. Iedere medewerker krijgt de mogelijkheid om een consult aan te vragen met een specialist. De onderwerpen beperken zich niet tot de ongewenste omgangsvormen, maar bieden een uitgebreid scala van mogelijkheden. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld “passend werk” , financiële problemen, verslavingsproblematieken of organisatorische verschillen in inzicht.
Alleen al het bieden van de gelegenheid getuigt richting medewerkers van een goed werkgeverschap. Het is een gebaar van vertrouwen, dat over het algemeen in positieve zin gewaardeerd zal worden.

Bijzonder geschikt voor MKB en MKB+

Ook voor de bedrijven in het Midden- en kleinbedrijf is deze aanpak bijzonder geschikt. Voor een geringe investering krijgen u en uw medewerkers de mogelijkheid specialisten op het gebied van psychosociale arbeidsomstandigheden in te zetten. Daarmee wordt voldaan aan een belangrijk aspect van de Arbowet, als het gaat om de mogelijkheid voor de medewerkers om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken.

Juridische aspecten

Regelmatig blijkt in de praktijk dat de werkgever de plicht heeft de risico’s vooraf te benoemen en aan te pakken. Wordt dit nagelaten, dan volgen sancties in de vorm van hoge boetes. Zo is recent een accountantskantoor veroordeeld tot een boete van € 350.000, --, omdat zij onvoldoende maatregelen hadden genomen tegen de hoge werkdruk. Dus alleen het benoemen van de risico’s is niet voldoende, Je bent als werkgever verplicht ook daadwerkelijk maatregelen te nemen. 

Een greep uit onze specialisaties

Arbeidsomstandigheden:
Denk aan misstanden op het gebied van veiligheid, werkomstandigheden, uitbuiting en andere fysieke problemen.

Ongewenste omgangsvormen:
Een onveilig gevoel als gevolg van bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik en discriminatie. 

Financiële problemen:
Schulden of verwante zaken welke direct van invloed zijn op de werksituatie, zoals loonbeslag.

Stress en Burn out:
Als gevolg van te hoge werkdruk, maar ook “niet passend werk”.

Verslavingsproblematiek.
Gokken, drugs, drank, maar ook gaming.

Persoonlijkheidsstoornis:
Angsten, depressie, eetproblematiek en andere psychische problemen.

Relatieproblemen:
Niet alleen privé, maar ook werkrelaties, welke kunnen leiden tot een arbeidsconflict.

Loopbaan problemen:
Groeiende twijfels over de juiste plek in het bedrijf, maar onbespreekbaar als gevolg van angst voor baanverlies of imago verlies.

Mantelzorg:
Niet alleen de dagelijkse problemen van de mantelzorger, maar ook als werkende partner van een patiënt die veel zorg nodig heeft.
Verliesverwerking: Overlijden van partner, kinderen, ouders.

Organisatieproblemen:
Dreigende conflicten met collega’s of andere afdelingen. Maar ook spanning met bijvoorbeeld politieke leiders in een bestuurlijke omgeving. moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken.

Hoe werkt het?

U neemt een, jaarlijks opzegbaar, abonnement op ons product “specialisten in vertrouwen”. Dit leggen we samen vast in een overeenkomst. Uw medewerkers krijgen hiermee de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen in het geval er sprake is van onderwerpen, zoals bovenstaand nader is toegelicht.
Stel dat er zich een vervelende situatie voordoet en één van uw  medewerkers neemt contact met ons op. In eerste instantie zullen wij proberen na te gaan welke acties er reeds intern zijn ondernomen. Dat doen wij alleen als dit zinvol is. Er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn waarbij een interne actie alleen maar een averechts effect zal hebben. Vervolgens zorgen wij voor een specialist die contact opneemt met de medewerker. De insteek zal altijd zijn een positieve verandering in gang te zetten. Dit met respect voor bestaande relaties en mogelijkheden.
Normaal gesproken zullen wij daarna met u contact opnemen en onze bevindingen, inclusief mogelijke maatregelen, in algemene zin met u delen. Natuurlijk zijn de gesprekken wel vertrouwelijk, want wij hebben een geheimhoudingsplicht.

Financieel

De kosten voor het jaarabonnement bedragen € 275,--, excl btw. Daarvoor krijgt u naast de hiervoor omschreven mogelijkheid voor uw medewerkers, ook een folder op maat gemaakt. Omdat de folder speciaal voor uw bedrijf wordt gedrukt bestaat er de mogelijkheid om, in goed overleg, aanpassingen te doen. Deze kunt u ter beschikking stellen van uw medewerkers.
Verder betaalt u alleen voor de werkelijk gevoerde gesprekken een bedrag van € 95,--, excl btw, per (telefonisch) consult. Ongeacht de tijdsduur, waarbij we uitgaan van een gemiddeld consult van een uur.
Wij komen graag met u in contact om deze unieke mogelijkheid te bespreken.

MEER WETEN

 

Specialisten in vertrouwen


 

 

terug naar boven

 

 zakelijk personage

Totaalcoaching / +31(0)757112820 / +31(0)620712438

Hoofdkantoor:
Zaanstad: Industrieweg 13 A / 1521 NC Wormerveer

Vestigingen:
Aalsmeer: Aalsmeerderweg 230 / 1432 CW Aalsmeer
Heerhugowaard: Alida Buitendijk erf 35 / 1705 NH Heerhugowaard
Groningen: Hamweg 38 / 9617 AS Harkstede
Sittard: Mgr. Buckxstraat 8 / 6134 AP Sittard

KvK: 34211681
BIC: INGBNL2A
IBAN:NL78INGB0008016927
BTW: NL8134.29.286.B01